A tarló- és növényi hulladék égetésének szabályai

Hazánkban évtizedek óta végeznek tarlóégetést. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja, hogy a lábon álló növényzet, tarló valamint a növénytermesztéssel összefüggő hulladék nyílt téri égetését. ettől az előírástól jogszabály eltérően is rendelkezhet. A rendelet megsértése esetén környezetvédelmi bírság szabható ki tarlóégetéskor.

Amennyiben lehetőséget ad a jogszabály tarló égetésére, akkor az csak irányított égetés keretein belül történhet, azonban az égetés megkezdése előtt a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyét kell kérni legalább 10 nappal korábban.

Az engedélynek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező nevét és címét;
 • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
 • magának az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc pontossággal);
 • az irányított égetés indoklását;
 • az érintett égetési terület nagyságát (legfeljebb 10 ha);
 • az égetés folyamatának pontos leírását;
 • az égetést végző személy(ek) nevét és címét;
 • az égetés felügyeletét biztosító személy(ek) nevét, címét valamint telefonszámát;
 • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések módját;
 • a helyszínen tartott tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A hatóság öt napon belül elbírálja a kérelmet.

Az alábbi szabályokat szigorúan be kell tartani az égetés során:

 • A tarlót egy időben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét.
 • Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos.
 • Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni.
 • Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni.
 • 10 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani.
 • Egyszerre csak egy szakasz égethető.
 • Az égetés idején a területnagyságától függetlenül a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
 • A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani.

Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.