Munkavédelmi bejárások

munkavedelmi-bejaras

Minden szervezet esetében ajánlottak a rendszeres munkavédelmi bejárások. A bejárások alatt a munkavédelmi kötelezettségeinek betartását ellenőrizzük, valamint jegyzőkönyvbe felvezetve kerülnek az esetleges hiányosságok valamint a javaslattétel az esetleges hibák megszüntetésére.Erre vonatkozó jogszabály a 1993. évi XCIII. tv. 54§ (részlet):

„Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.”

Azt, hogy a munkavállaló eleget tesz-e a jogszabályban előirt munkavédelmi szempontú ellenőrzési kötelezettségeinek, a munkavédelmi hatóság bármikor ellenőrizheti.

Ajánlott minden cég esetében, de szükséges ott, ahol a veszélyességi fok szerint a jogszabályok előírják, hogy egy alap-, közép-, vagy felsőfokú munkavédelmi szakembert kell megbízni. A bejárás során fő vizsgálati szempontok közé tartozik a jogszabályoknak való megfelelőség, egységes és veszélymentes munkakörülmények megléte, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek teljesülését, az előző bejárásokon tapasztalat hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések.