Munkavédelmi oktatás

tuzvedelmi-oktatas

Jogszabályi háttér: (1993. évi XCIII. Mvt. 55. §)

„A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy:

  • a munkavállaló munkába álláskor –
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor –
  • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor –
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor –

új technológia bevezetésekor –

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”

A fenti ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!

Amennyiben a munkáltató a nem gondoskodik munkavállalók munkavédelmi oktatásáról, akkor a munkavédelmi bírsági eljárás keretein belül 50.000 – 10.000.000 Ft-ig terjedhet a bírság.

Az oktatást a rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni. Az oktatást célszerűen tervezni kell, annak megtörténtéről oktatási naplót vezetni és rögzíteni az elhangzottakat, és aláíratni az oktatott személyekkel.

Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak célszerű meggyőződnie, ennek formája lehet munkavédelmi vizsgakötelezettség előírása, valamint a munkavédelmi oktatást évente meg kell ismételni.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy azon a munkahelyen, ahol veszély fenyeget, oda csak is azok a munkavállalók kerüljenek, akik arra a kiterjedő oktatásban részesültek. A szükséges ismeretek megszerzéséig munkavállaló önállóan, felügyelet nélkül nem foglalkoztatható.

A munkavédelmi oktatásnak három különböző formáját különböztetjük meg.

  • Az előzetes oktatást a munkába állás előtt meg kell tartani. Itt figyelemmel kell lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, munkavégzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati ismeretekkel és a jártasság megszerzésére.
  • Az időszakos oktatás célja az ismeretek szinten tartása és a folyamatos munkavégzéshez szükséges új ismeretek átadása.
  • Rendkívüli oktatást akkor kell tartani, ha munkabaleset, rendkívüli esemény vagy súlyos üzemzavar következett be. Figyelemfelkeltés és a tanulságok átadása céljából szükséges.

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály