Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/smartlin/pannontuzvedelem.hu/html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5752
Szabadtéri rendezvények | Pannon tűzvédelem

Szabadtéri rendezvények

Szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy 5000 m2-nél nagyobb, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényeket, valamint a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200×600 mm.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.

Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (katasztrófavédelmi kirendeltségek) megküldeni.

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:

 • a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
 • a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
 • a szervező megnevezését, címét,
 • a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
 • a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
 • a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
 • a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
 • a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
 • a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,
 • a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,
 • a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
 • a tartalék-energiaellátás módját,
 • a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,
 • a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.

A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.

A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.

A 20 000 m2 alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.

A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.

Ülőhelyek:

Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:

 • a széksorok között haladva 15 m,
 • lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
 • lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
 • sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
 • bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt követelményeket kell betartani.

A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.

Tűzoltó készülékek:

Szabadtéri rendezvényen

 • a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,
 • az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,
 • a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű
 • tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.