Tűz és füst gátló nyílászárók

A tűz és füst gátló ajtók a passzív tűzvédelem építésének egyik legfontosabb eleme, amely a különböző helyiségek közötti közlekedést biztosítja a megfelelő tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági határértékkel.

Az tűz és füst gátló ajtó, olyan ajtó szerkezet mely beépítve, csukott állapotban a füstnek és tűznek az ajtó által elválasztott térrész egyik oldaláról a másikra oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja, megakadályozza.

Az ajtókat tűzvédelmi előírások alkalmazása szempontjából a tűzveszélyességi anyagvizsgálatokkor kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és a tűzvédelmi osztályba sorolással kapcsolatos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján tűzvédelmi osztályokba sorolják. Ezen osztályokat a következőképpen jelölik: A1; A2; B; C; D; E; F. Tűz gátló ajtók esetén legfeljebb D osztályba sorolás történik.

Az ajtók beépíthetőségének mértékét a jelenleg is hatályos OTSZ-ben a tűzfalakon találhatjuk meg, melyek a fal legfeljebb 25%-át fedheti le.

Használat és karbantartás

A tűz gátló ajtókat  zárva kell tartani és nem szabad gátolni az automatikus záródásukat, de vannak automatikusan működőek is, ezeket viszont szabadon kell hagyni, hogy az esetleges tűz bekövetkezése esetén záródásukat szintén nem gátolja semmi.

Karbantartásukat ellenőrzésüket félévente szükséges elvégezni és dokumentálni kell, valamint a hiányosságokat illetve üzemképes működésüket gátló tényezőket megszüntetni. Üzemeltetői ellenőrzés keretein belül havonta.

Az ellenőrzést csak a jogszabályban előírt szakvizsgával rendelkező szervezet illetve személy végezheti.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1):

„Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükséges gondoskodni.”

Amennyiben a jogszabályban foglaltak szerint a létesítmény területén található tűz gátló ajtón nem végezték el az előírt karbantartást, akkor a Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági eljárásban 40.000 – 1.000.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

A bírságot a 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 7. §-ban foglaltak szerint kerül az ajtók darabszámának függvényében. Ezt a rendeletet a Tűzvédelmi bírság elnevezésű leírásban találhatja.