Tűzoltó vízforrások karbantartás és ellenőrzése

A tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát – a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy által szokásos felülvizsgálatát kivéve – a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára jogosult, szakvizsgával rendelkező személy végezheti el.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek gondoskodnia kell a vízforrások üzemképességéről, akadálymentes megközelíthetőségéről, a fagyás elleni védelemről valamint a rendszeres jogszabályban előírt felülvizsgálatáról.

Amennyiben hiányosság merül fel, azt a leghamarabb időn belül orvosolni kell, legyen az javítás vagy csere.

A tűzoltó vízforrásoknak nyilvántartásban kell szerepeltetni az üzemben tartó cégnek, melyben az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • A tűzoltó vízforrás egyértelmű azonosítójának.
 • Az ellenőrzés és karbantartás időpontjának.
 • A felülvizsgálatot végző személy aláírását és bizonyítványának számát.
 • A felülvizsgálat megnevezését és a feltárt hiányosságokat, megállapításokat.

A felülvizsgálatot végző személy az ellenőrzés során megvizsgálja:

 • a tűzoltó vízforrások tábláinak meglétét, épségét és adatainak helyességét;
 • a jogszabályban előírt feliratok, jelzések meglétét, helyességét és olvashatóságát;
 • a szabadtéri tűzoltó vízforrásoknak az év minden napján akadálymentes tűzoltó gépjárművel való megközelíthetőségét, a szükséges szerelvények és tartozékainak rendeltetésszerű használhatóságát;
 • a korrózió elleni védelmet.

Majd elvégzi:

 • a vízhálózatról működő tűzoltó vízforrások esetében a vízhálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes tiszta víz megjelenéséig;
 • a korrózió elleni védelem sérülése esetén az üzemben tartót írásban való értesítését.

Száraz tűzi-víz rendszer

A száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt legalább félévente felül kell vizsgáltatni valamint öt évenként nyomáspróbáztatni.

A száraz tűzi-vízrendszer félévenkénti felülvizsgálata során a korábban leírtakon kívül a karbantartást illetve ellenőrzést végző személy ellenőrzi még a(z):

 • a betáplálási pont tűzoltó gépjárművel való akadálymentes megközelíthetőségét;
 • a száraz tűzi-víz rendszer betáplálási pontján a 2db „B” jelű csonkkapocs meglétét és épségét;
 • a szerelvény szekrény akadálymentes megközelíthetőségét;
 • a szekrény ajtajának értelemszerű és megfelelő akadály mentes működését;
 • a szerelvények meglétét valamint épségét és működtethetőségét;
 • a szekrény nélküli kialakításnál az akadálymentes megközelíthetőséget és hozzáférhetőséget, az elzáró szerelvényeket, csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és épségét;
 • a csővezeték légteleníthetőségét;
 • a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs valamint az azt lezáró kupakkapocs meglétét és épségét.

A felülvizsgálatot végző személy a feltárt hiányosságokról írásban értesíti a tűzoltó vízforrás üzemben tartásáért felelő szervezetet, vagy a hiányosságokat maradéktalanul megszünteti.

A tűzcsap szekrényből az oda nem illő dolgokat a felülvizsgálatot végző személy maradéktalanul eltünteti.

A pinceszinti valamint a nehezen hozzáférhető területek védelmére kialakított rendszer kötelező féléves ellenőrzése során a felülvizsgálatot végző személy a korábban leírt feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási lehetőségek meglétét valamint épségét.

Föld feletti és földalatti tűzcsapok

A föld feletti és földalatti tűzcsapokat legalább félévente felül kell vizsgálni és évente teljes körű vizsgálatot illetve karbantartást kell rajta végezni.

A földalatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a következőket kell végrehajtani:

 • A tűzcsap környezetének teljes tisztítását.
 • A tűzcsap szekrény akadálymentes nyithatóságát.
 • A tűzcsap szekrényének kitisztítását.
 • A fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró sapka állapotát, valamint a földalatti tűzcsapkulccsal történő könnyű nyithatóságának ellenőrzését.
 • A szerelvényház és a szelep szivárgásának ellenőrzését.
 • A víztelenítő rendszer ellenőrzését.
 • A csatlakozó menet zsírozását.

A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata, karbantartása során az ellenőrzést végző személy a következőket hajtja végre:

 • A csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét valamint a tömítő felület épségét.
 • Üzempróbával a tűzcsap megfelelő működését.
 • A tűzcsapban mérhető statikus nyomást.
 • A tűzcsap kifolyási nyomását.
 • A víztelenítő rendszer megfelelő működőképességét.

A földalatti tűzcsap szekrény fedele nyitott állapotban nem akadályozhatja a tűzcsap üzemszerű működését.

Föld feletti tűzcsapok

 • A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű karbantartása során a következő műveleteket hajtja végre a karbantartás végző személy:
 • A csonkkapcsok állapotát és rögzítettségét.
 • A tömítések épségét, állapotát.
 • A kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét.
 • A tömítőgyűrűvel ellátott kupakkapcsok tömítésének állapotát.
 • Az elvesztés elleni védelem meglétét.
 • A biztonsági zárak házának és fedelének állapotát valamint a zár nyithatóságát és zárhatóságát.
 • A tűzcsap működőképességét.
 • A tűzcsap statikus nyomását, valamit mindkét oldalon egyidejűleg mérhető átfolyási nyomást.
 • A víztelenítő rendszer üzemképes működőképességét.

A szerelvényszekrények és tartozékainak felülvizsgálata

Szerelvényszekrényt és tartozékait félévente felül kell vizsgáltatni, évente teljes körű felülvizsgálatot karbantartás kell végezni valamint ötévente nyomáspróbáztatni  kell a tartozékokat.

A féléves vizsgálat során a következőket kell ellenőrizni:

 • A szerelvényszekrény elhelyezkedésének megfelelő jelölése, melynek jól láthatónak kell lennie.
 • Amennyiben fali felfüggesztéssel van megoldva, akkor a felfüggesztés épségét, stabilitását.
 • A szerelvényszekrény sérülésmentességét és ajtajának akadálymentes nyithatóságát.
 • A jogszabályban előírt szerelvények valamint tartozékaik meglétét és rögzítését.
 • A korrózió és egyéb károsodást.
 • A vízzáró lapos tömlők állapotát áthajtogatással.

A korrodált vagy/és sérült szerelvényekről írásban értesíteni kell az üzembentartó szervezetet.

Éves teljes körű felülvizsgálat során ellenőrizni kell:

 • A szerelvényszekrényben elhelyezett tűzcsaptartozékok állapotát.
 • A földalatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy/és az egyetemes kapocskulcsok megfelelőségét.
 • Az állványcső rászerelhetőségét, üzemszerű működőképességét vagy az áttétkapcsok állapotát.
 • A sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét.

A felülvizsgálat során a nem megfelelőnek minősített szerelvényekről tájékoztatni kell írásos formában az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Víztározó medencék, tartályok (víztározók) és egyéb vízforrások ellenőrzése

Félévenként felülvizsgáltatni, ötévente pedig teljes körű felülvizsgálatot illetve nyomáspróbát kell végrehajtani.

Félévenként felülvizsgálat során a következők történnek:

 • Az oltóvíz mennyiségének megfelelősége.
 • Az utántöltésre való szerelvények állapotának vizsgálata.
 • A szívóvezeték állapotának megfelelősége.
 • A lábszelep megfelelőségének vizsgálata.
 • A fűtött víztárolók esetében a fűtési rendszer üzemszerű működésének állapotának vizsgálata.

Az oltóvíz esetleges algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásáról, valamint a fémből készült tartályok esetében az esetleges korrózióról és ezek elleni védelemről írásban kell tájékoztatni az üzemben tartó szervezetet.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során el kell végezni az alábbiakat:

 • A víztározó tisztítását.
 • A víztározó szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását.
 • A szívóvezeték nyomáspróbáját.
 • A fémszerkezetek festését.
 • A víztározó feltöltését majd nyomáspróbáját.

Egyéb víztározók (víztornyok, vízművek tárolói) ellenőrzése

 • Félévente felül kell vizsgáltatni, melyek során a következőket kell ellenőrizni:
 • A szívócső meglétét, karbantarthatóságát.
 • A tűzoltásra előírt víz meglétét.
 • Vízkivitelezés céljára kialakított kifolyócsont megközelíthetőségét.

Egy táblázat mely könnyebben szemlélteti a tűzoltó vízforrások ellenőrzésének esedékességét

Megnevezés Karbantartás, ellenőrzés Teljes körű felülvizsgálat Egyes tartozékok nyomáspróbája
Fali tűzcsapszekrények és tartozékai 6 hónap* 1 év 5 év
Száraz tüzivíz-vezeték rendszer 6 hónap 6 hónap 5 év
Földalatti valamint föld feletti tűzcsapok és tartozékaik 6 hónap 1 év 5 év
Oltóvíz tároló medencék, tartályok 6 hónap 5 év 5 év

*Fali tűzcsapok esetén a féléves ellenőrzést a készletben tartó megbízottja is elvégezheti