Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/smartlin/pannontuzvedelem.hu/html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5752
Tűzvédelmi bírság | Pannon tűzvédelem

Tűzvédelmi bírság

A tűzvédelmi bírság fogalmát az utóbbi időben szinte az egész ország megismerhette. A jogszabály mely a bírságokat tartalmazza 2012. január 1-ével lépett hatályba, mely a 259/2012. (XII. 7.) Kormányrendelet.

A rendelet meghatározza, hogy mely szabálytalanságok azok, amelyek esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, valamint megadja a büntetés mértékének minimumát és maximumát is.

A bírság kiszabására okot adó szabálytalanságot akkor is meg kell szüntetni, ha az összeget kifizettük, és ugyanazért a szabálytalanságért két hónap múlva ismét kiszabható bírság.

Amennyiben több szabálytalanság együttesen fordul elő, akkor az egyes büntetések tételeinek összege összeadódik, de az összeg legfeljebb 10.000.000 Forint lehet.

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft) Tűzvédelmi bírság legnagyobb értéke (Ft)  
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000  
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 3 000 000  
3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100 000 1 000 000  
4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000/kijárat 45 000/kijárat  
5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 60 000/kijárat 90 000/kijárat  
6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000/kijárat 300 000/kijárat  
7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 300 000/kijárat 400 000/kijárat  
8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése 60 000 500 000  
9. Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) 60 000 500 000  
10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése 100 000 3 000 000  
11. Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füst gátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 60 000 200 000  
12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 50 000 1 000 000  
13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvíz kivétel, felhasználás akadályozása 50 000 1 000 000  
14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 30 000 2 000 000  
15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy  
16. a) Tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 50 000/készülék  
b) Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 30 000/készülék  
17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér  
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 100 000/rendszer 400 000/rendszer  
b) 101-500 m2 alapterületű: 200 000/rendszer 1 000 000/rendszer  
c) 500 m2 feletti alapterületű: 400 000/rendszer 2 000 000/rendszer  
18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya 150 000/rendszer 1 500 000/rendszer  
19. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 60 000 1 000 000  
20. Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 40 000 1 000 000  
21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 1 000 000  
22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 100 000/fő  
23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért 100 000/eltiltott fő  
24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) 100 000 1 000 000  
25. Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 100 000 1 000 000  
26. a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
60 000

60 000

1 000 000

1 000 000

 
27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 100 000/munkavállaló  
28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt 100 000/munkavállaló  
29. Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja 100 000 500 000  
30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 60 000 250 000  
31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 60 000 200 000  
32. Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket 60 000 2 000 000  
33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer  
34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 50 000/rendszer 300 000/rendszer  
35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 60 000 130 000  
36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 30 000 1 000 000  
37. Ha a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet
a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte
100 000 1 000 000  
38. A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának
a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése
100 000 1 000 000  
39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 300 000 3 000 000  
40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén 20 000 60 000  
41. A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése 100 000 1 000 000  
42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60 000 200 000  
43. Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása 100 000 1 000 000  
44. Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének elmulasztása 30 000 100 000  
45. Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 100 000 1 000 000