Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, felhasznált anyagok és a gyártott termékek tűzveszélyességét, valamint a szervezet Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát és előírásait.

Az oktatás ismeretanyagához tartozik a tűzriadó terv ismertetése.

A tűzvédelmi oktatásnak tartalmaznia kell:

 • A vállalat tevékenységét érintő tűzvédelmi szabályokat.
 • Az alapvető tűzvédelmi ismereteket valamint az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait.
 • Tűz esetén annak jelzésének menetét és módját.
 • Tűz esetén a munkavállalók feladatait.
 • A tűzoltással kapcsolatos alapvető ismereteket.
 • A létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat.
 • Valamint a tűzoltó berendezések alkalmazását.

Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani az oktatást.

Kinek és mikor kell oktatás tartani:tuzvedelmi-oktatas

 • Az új munkavállalók munkába állását megelőzően.
 • Alkalmi munkavállalónak.
 • Áthelyezett munkavállalónak.
 • Egyszeri tűzveszélyes feladatot ellátó személyt, a feladat elvégzése előtt.
 • A fentiektől eltérően éves rendszerességgel minden munkavállalót oktatásban kell részesíteni.

Soron kívüli (rendkívüli) oktatást kell tartani az alábbi esetekben:

 • Ha a munkavállaló más beosztásba kerül létesítményen belül.
 • Ha a munkahely tűzveszélyessége megváltozik.
 • Ha robbanásveszélyes anyag, gép valamint technológia kerül alkalmazásra.
 • Ha a munkavállalót alkalmi tűzveszélyes tevékenység elvégzésével vagy felügyeletével bízzák meg.
 • Ha a létesítményben tűz vagy robbanás keletkezett.
 • Ha a munkavállaló tartós távollét után áll ismét munkába.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § szerint:

„(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály