Veszélyes anyagok közúti szállítása

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről belföldi alkalmazásáról szóló 2013. évi CX. törvény 1. sz. mellékletében az alábbiak szerepelnek:

A veszélyes árut szállító szállítóegységekre – a következő pontban említett szállítóegységeket kivéve – legalább a következő táblázatban feltüntetett „A”, „B” és „C” tűzosztályú tüzek oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni az adott járművet.

A szállítóegység megengedett legnagyobb össztömege A tűzoltó készülékek minimális darabszáma Az oltóanyag minimális összmennyisége a szállító egységen A motor, illetve a vezetőfülke oltására alkalmas készülék: 1 db, aminek a minimális oltóanyag mennyisége a következő A tűzoltó készülékre vonatkozó követelmény: legalább az egyiknek az oltóanyag mennyiség legalább az alábbi
<3,5 tonna 2 db 4 kg 2 kg 2 kg
>3,5 – <7,5 Tonna 2 db 8 kg 2 kg 6 kg
>7,5 tonna 2 db 12 kg 2 kg 6 kg

Azokat a szállító egységeket, amelyek egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség szerint végeznek veszélyes áru szállítást, egy darab „A”, „B” és „C” tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg-os por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű)  hordozható készülékkel kell ellátni.

Ha a járművön a motorban keletkező tűz leküzdésére alkalmas önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, akkor nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében sem, a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat.