Villamos berendezések felülvizsgálata

munkavedelmi-bejarasTűzvédelmi Felülvizsgálat (EBF)
Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata

A vizsgálat szükségessége:

A villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírások (szabványok, rendeletek) közös jellemzője és alapvető célkitűzése az, hogy a villamos berendezések hosszú időn keresztül is biztonságosan legyenek használhatók. A használati biztonság nem egyszerűen azt jelenti, hogy a villamos berendezések ne okozzanak balesetet (élet-, testi épség biztonsága), hanem azt is, hogy működésük használatuk során ne keletkezzenek tűzesetek, robbanások, stb.(üzembiztonság). Az előírásoknak ez a több célú követelményrendszere lényegében azt jelenti, hogy ezek nem egyszerű munkavédelmi előírások, hanem a biztonság komplex értelemben vett megvalósítását is szolgálják, de elsődleges céljuk az emberi élet védelme.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el, mely egy kötelező érvényű BM rendelet (35/1996. (XII.29.) BM ). Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálati jegyzőkönyvet a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának szempontjai:

  • A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a berendezést
  • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné (pl. a korábban nem robbanásveszélyes technológia robbanásveszélyessé változott)
  • Nem romlott-e le a villamos berendezés állapota olyan mértékben, ami már veszélyt jelent

Villamos berendezéseket és hálózatokat (tűzvédelmi osztályba tartozásuk szerint) kell tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni:

  • “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek
esetén 3 évente,
  • 
”C”-“D”-“E” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek
esetén 6 évente

 

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály