Villámvédelem

Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét, biztosítását a rendeltetés figyelembevételével és betartásával az emberi élet elvesztésének, közszolgáltatás kiesésnek és a kulturális örökség elvesztésének szempontjából kell biztosítani.

Új építményeknél, valamint a meglévő építmények eddigi rendeltetésének megváltozatása során annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani.

A korábban írtaktól eltérő esetekben a nem norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani az épületek villámcsapások ellen.

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadtéri helyek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a létesítést követően átadás előtt, előírt időszakonként valamint a villámvédelem vagy az épület átalakítását, bővítését a rájuk vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell végezni.

Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a nem norma szerinti villámvédelmi berendezést a következők szerint kell felülvizsgáltatni:

  • A 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártása, feldolgozására valamint tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó építményt vagy szabad teret legalább 3 évenként.
  • Egyéb esetben 6 évenként.
  • Az épület vagy rászerelt villámhárító átalakítás, bővítés, vagy javítás után, ami a villámvédelem biztonságát megváltoztatja.
  • A villámhárító sérülése, épületbe csapott nagy erejű villámlás után és minden olyan dologi észlelése után, ami befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.