Munkavédelem /munkabiztonság/ alatt azon törvények, jogszabályok, és belső utasítások, intézkedések összességét értjük, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi feltételeit biztosítja. A munkavédelem megvalósulása érdekében a munkavédelmi szaktevékenység bizonyos területein a foglalkozás egészségügyi orvossal együtt kell működni.

Napjainkra a munka, tűz és környezetvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások mind a hatóságok, mind a megrendelők részéről oly módon sokrétűvé váltak, hogy megfelelő ellátásukat csak jól felkészített, folyamatosan továbbképzett szakemberek biztosíthatják. Miért bajlódna munkavédelmi törvények, biztonsági szabályzatok böngészésével? Ön koncentráljon a tevékenységi köréhez tartozó feladataira, a munka, tűz és környezetvédelmi tevékenységek ellátását bízza rám! A megbízást a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, az Ön igényeit szemelőtt tartva, teljes mértékben testreszabottan végezzük.

A szaktevékenység kihelyezésének előnyei:

 • Garantált minőség
 • Alacsonyabb költségek
 • Tisztán átlátható, egyszerű költségszámítás
 • Folyamatos rendelkezésre állás
 • Egyértelmű felelősségviszonyok
 • Fokozott hatékonyság
 • Szakértelemből fakadó előnyök
 • Jelentős összegű beruházás helyett, csupán működési költségek jelentkeznek

Néhány alapvető szolgáltatás a munkavédelem területén:

 • Munkavédelmi szempontú vizsgálat során , a hiányosságok feltárása, javaslattétel a megoldásukra.
 • Munkavédelmi szempontú üzembe helyezés (létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz).
 • Kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése, illetve ezt követően a kötelező éves felülvizsgálata.
 • Egyéni védő eszközök juttatási rendjének a kidolgozása.
 • Munkavédelemmel összefüggő szaktanácsadás.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Munkabalesetek kezelése, jegyzőkönyvezése.
 • Raktározással és anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelmi tanácsadás.
 • A szükséges védőeszközök, gépkönyvek, használati útmutatók, figyelmeztető jelzések, piktogramok, biztonsági adatlapok beszerzése, mindíg az aktuális legjobb áron.

 

Mi az a munkavédelem?

A munkavédelem nem más, mint a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények végrehajtása, foglalkozási vagy azzal összefüggő megbetegedések megelőzése, illetve a biztonságos munkakörülmények biztosítása.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása – a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban – a munkáltató kötelessége.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

A modern munkavédelem a következő területeket fogja át:

 •  A munkahelyek kialakítása és állapota, ideértve a munkahelyi higiénia követelményeit is.
 • Munkaeszközök. Gépek, szerszámok, műszaki berendezések, illetve minden eszköz,  amelyet a munkavégzés során használnak.
 • Veszélyes anyagok és készítmények.
 • A munkaszervezés és a munkaidő.
 • Kiemelt csoportok védelme. Munkát terhes és szoptató anyák, valamint fiatalkorúak is végeznek, sőt a munkáltatók egyre nagyobb számban alkalmaznak “megváltozott munkaképességűeket”. E csoportokat nem kirekeszteni kell a munka világából, hanem sajátos körülményeiket, toleranciájukat és képességeiket kell messzemenően figyelembe venni.
 • A munkavédelmi szervezet: A munkáltató érdeke, hogy megfelelő képesítéssel és ismeretekkel rendelkező munkavédelmi szakembereket foglalkoztasson.

Kötelező május 1-jétől munkavédelmi képviselőt választani valamennyi ötvennél több dolgozót foglalkoztató munkahelyen. A munkavédelmi törvény jogharmonizációs módosítása szabályozza a cégek által kötelezően alkalmazandó munkavédelmi szakember képesítési követelményeit.