Tűzivízforrások karbantartása és javítása | Pannon tűzvédelem

Tűzivízforrások karbantartása és javítása

Tűzivízforrásokat általában félévenként szükséges ellenőriztetni, valamint ha szükséges, akkor elvégezni a karbantartásukat. Az ellenőrzést BM OKF által regisztrált szakemberrel kell végeztetni.

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály

A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkező személy végezheti.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek
gondoskodnia kell:

  1. a tűzoltó-vízforrások:
  • üzemképességéről,
  • megközelíthetőségéről,
  • fagy elleni védelméről,
  • rendszeres felülvizsgálatáról (ellenőrzések, karbantartások, nyomáspróbák)
  1. a felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről (javítás, csere).
  2. A tűzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. A nyilvántartás tartalmazza:
  • a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
  • a felülvizsgálat időpontját,
  • a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát,
  • a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

 

A felülvizsgálatot végző személy a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során:

megvizsgálja:

  • a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
  • az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
  • a szabadtéri tűzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában a tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
  • a korrózió elleni védelem épségét.

b) elvégzi:

  • a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig,
  • a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.


A száraz felszálló vezetékkel kialakított falitűzcsap-szekrények,
száraz tűzivíz-vezeték rendszer felülvizsgálata

  • félévenként felülvizsgálat
  • ötévenként nyomáspróba

A felülvizsgálat során ellenőrizni kell:

    • a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
    • a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
    • a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
    • az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
    • a szerelvények épségét, működtethetőségét,
    • a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,
    • szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét,
    • a csővezeték légteleníthetőségét.

A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerű állapot visszaállítására.

 

A föld alatti és föld feletti tűzcsapok ellenőrzése

  • félévenként felülvizsgálat,
  • évenként teljes körű felülvizsgálat.

A föld alatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor el kell végezni:

    • a tűzcsap környezetének tisztítását,
    • a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
    • a tűzcsapszekrény kitisztítását,
    • a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes zárósapka állapotának, és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
    • a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
    • a víztelenítő rendszer ellenőrzését, és
    • a csatlakozó menet zsírzását.

A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során ellenőrizni kell:

    • a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
    • üzempróbával a tűzcsap működését,
    • a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
    • a tűzcsap kifolyási nyomását, és
    • a víztelenítő rendszer működését.

föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során ellenőrizni kell:

    • a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
    • a tömítések épségét, állapotát,
    • a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
    • tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,
    • az elveszés elleni biztosítás meglétét,
    • a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
    • a kupakkapcsok levétele után a tűzcsap szelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
    • a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
    • mindkét csonkon egyidejűleg mérve a kifolyási nyomást, és
    • a víztelenítő rendszer működését.

A szerelvényszekrények és tartozékainak ellenőrzése:

  • félévenként felülvizsgálat,
  • éves teljes körű felülvizsgálat
  • ötévenként nyomáspróba

Féléves vizsgálat során ellenőrizni kell

    • a szerelvényszekrény elhelyezésének jelölését, amelynek jól láthatónak kell lennie,
    • a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztést,
    • a szerelvényszekrény sérülésmentességét, az ajtó szabadon nyithatóságát,
    • az előírt szerelvények (tartozékok) meglétét és rögzítését,
    • korrózió vagy egyéb károsodást
    • a vízzáró lapos tömlők állapotát áthajtogatással

A korrodált vagy sérült szerelvényről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet!

Az éves teljes körű felülvizsgálat során a féléves feladatokon felül ellenőrizni kell:

    • a szerelvényszekrényben elhelyezett tartozékok állapotát,
    • a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét,
    • az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát,
    • a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,

El kell végezni a szerelvényszekrényen és a karbantartásokat.
A vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Medencék, tartályok (víztárolók) és egyéb vízforrások ellenőrzése:

  • félévenként felülvizsgálat,
  • ötévenként teljes körű felülvizsgálat és nyomáspróba.

féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:

    • az oltóvíz mennyiségét,
    • az utántöltésre való szerelvények állapotát,
    • a szívóvezeték állapotát,
    • a lábszelep működőképességét,
    • fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

Az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásról, a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során: el kell végezni:

    • a víztároló tisztítását,
    • a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
    • a szívóvezeték nyomáspróbáját,
    • a fémszerkezetek festését, és
    • a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.


Egyéb víztároló (víztornyok, vízművek tárolói) ellenőrzése:

  • félévenként:
    • a szívócső meglétét, karbantartottságát,
    • a tűzoltásra előírt víz meglétét,
    • a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségét.

A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni

Pin It on Pinterest

Share This