Tűzivízforrások karbantartása és javítása

Tűzivízforrásokat általában félévenként szükséges ellenőriztetni, valamint ha szükséges, akkor elvégezni a karbantartásukat. Az ellenőrzést BM OKF által regisztrált szakemberrel kell végeztetni.

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály

A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkező személy végezheti.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek
gondoskodnia kell:

 1. a tűzoltó-vízforrások:
 • üzemképességéről,
 • megközelíthetőségéről,
 • fagy elleni védelméről,
 • rendszeres felülvizsgálatáról (ellenőrzések, karbantartások, nyomáspróbák)
 1. a felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről (javítás, csere).
 2. A tűzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. A nyilvántartás tartalmazza:
 • a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
 • a felülvizsgálat időpontját,
 • a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát,
 • a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

 

A felülvizsgálatot végző személy a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során:

megvizsgálja:

 • a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
 • az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
 • a szabadtéri tűzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában a tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
 • a korrózió elleni védelem épségét.

b) elvégzi:

 • a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig,
 • a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.


A száraz felszálló vezetékkel kialakított falitűzcsap-szekrények,
száraz tűzivíz-vezeték rendszer felülvizsgálata

 • félévenként felülvizsgálat
 • ötévenként nyomáspróba

A felülvizsgálat során ellenőrizni kell:

  • a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
  • a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
  • a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
  • az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
  • a szerelvények épségét, működtethetőségét,
  • a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,
  • szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét,
  • a csővezeték légteleníthetőségét.

A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerű állapot visszaállítására.

 

A föld alatti és föld feletti tűzcsapok ellenőrzése

 • félévenként felülvizsgálat,
 • évenként teljes körű felülvizsgálat.

A föld alatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor el kell végezni:

  • a tűzcsap környezetének tisztítását,
  • a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
  • a tűzcsapszekrény kitisztítását,
  • a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes zárósapka állapotának, és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
  • a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
  • a víztelenítő rendszer ellenőrzését, és
  • a csatlakozó menet zsírzását.

A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során ellenőrizni kell:

  • a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
  • üzempróbával a tűzcsap működését,
  • a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
  • a tűzcsap kifolyási nyomását, és
  • a víztelenítő rendszer működését.

föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során ellenőrizni kell:

  • a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
  • a tömítések épségét, állapotát,
  • a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
  • tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,
  • az elveszés elleni biztosítás meglétét,
  • a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
  • a kupakkapcsok levétele után a tűzcsap szelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
  • a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
  • mindkét csonkon egyidejűleg mérve a kifolyási nyomást, és
  • a víztelenítő rendszer működését.

A szerelvényszekrények és tartozékainak ellenőrzése:

 • félévenként felülvizsgálat,
 • éves teljes körű felülvizsgálat
 • ötévenként nyomáspróba

Féléves vizsgálat során ellenőrizni kell

  • a szerelvényszekrény elhelyezésének jelölését, amelynek jól láthatónak kell lennie,
  • a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztést,
  • a szerelvényszekrény sérülésmentességét, az ajtó szabadon nyithatóságát,
  • az előírt szerelvények (tartozékok) meglétét és rögzítését,
  • korrózió vagy egyéb károsodást
  • a vízzáró lapos tömlők állapotát áthajtogatással

A korrodált vagy sérült szerelvényről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet!

Az éves teljes körű felülvizsgálat során a féléves feladatokon felül ellenőrizni kell:

  • a szerelvényszekrényben elhelyezett tartozékok állapotát,
  • a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét,
  • az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát,
  • a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,

El kell végezni a szerelvényszekrényen és a karbantartásokat.
A vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Medencék, tartályok (víztárolók) és egyéb vízforrások ellenőrzése:

 • félévenként felülvizsgálat,
 • ötévenként teljes körű felülvizsgálat és nyomáspróba.

féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:

  • az oltóvíz mennyiségét,
  • az utántöltésre való szerelvények állapotát,
  • a szívóvezeték állapotát,
  • a lábszelep működőképességét,
  • fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

Az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásról, a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során: el kell végezni:

  • a víztároló tisztítását,
  • a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
  • a szívóvezeték nyomáspróbáját,
  • a fémszerkezetek festését, és
  • a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.


Egyéb víztároló (víztornyok, vízművek tárolói) ellenőrzése:

 • félévenként:
  • a szívócső meglétét, karbantartottságát,
  • a tűzoltásra előírt víz meglétét,
  • a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségét.

A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni