Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/smartlin/pannontuzvedelem.hu/html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5752
Tűzoltó készülék karbantartás-javítás | Pannon tűzvédelem

Tűzoltó készülék karbantartás-javítás

tuzoltokeszulekek

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály

 

A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el.

A karbantartást igazoló címke tartalmazza:

– a „FELÜLVIZSGÁLVA” szót,

– a karbantartó szervezet nevét és címét,

– a karbantartó személy aláírását,

– a karbantartás jellegét (alap-/közép-/teljes körű karbantartás, újratöltés),

– a karbantartás dátumát (év, hónap),

– a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap), amelyet angolul és németül is meg kell adni.

Ha a tűzoltó készülék nem javítható „SELEJT” felirattal kell ellátni, és erről írásban szükséges tájékoztatni a készenlétben tartót.

A részlegesen használt tűzoltó készüléket teljesen ki kell üríteni, az oltóanyagot le kell selejtezni.

A alapkarbantartás műveletei:

 • A tűzoltó készülék működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell a biztonsági és a jelzőszerelvényeket.
 • A nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték az előírttól eltér, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.
 • Meg kell vizsgálni, hogy a tűzoltó készülékek kifogástalan és biztonságos működését gátló korróziós hiba, horpadásos vagy domború deformáció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni.
 • Ellenőrizni kell a tömlő és a lövőke állapotát, meg kell győződni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.
 • Ellenőrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát és megfelelő tartalmát.
 • Ahol a működtető- és az elsütőfej-szerelvény kiszerelhető a töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell a hibátlan működőképességet, valamint az alkatrészek épségét. A sérült elemeket cserélni kell. A mozgó alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti kenőanyag alkalmazásával védeni kell.
 • A tömítőelemek ellenőrzésekor vagy cseréjekor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. Ha a tömlő zárófóliás tömítőgyűrűvel van szerelve, azt minden esetben cserélni kell.

A középkarbantartáskor a karbantartást végző személy az alapkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl:

 • ellenőrzi a nyomásjelző működőképességét,
 • kiüríti a tűzoltó készüléket,
 • megvizsgálja az oltóanyagot,
 • megvizsgálja a zárószerelvényeket, az elsütőfej-szerelvényt, a nyomásmérő és jelző eszközt, a tömlő- és a pisztolyszerelvényt a korrózió és a sérülések megállapítása érdekében,
 • megvizsgálja a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós nyomokra, a belső bevonat hibátlanságára és a hegesztési varratok épségére,
 • megvizsgál minden záróelemet, a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából, a tűzoltó készüléket megtölti oltóanyaggal, és összeszereli.

A teljes körű karbantartáskor a karbantartást végző személy az alap- és középkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl:

 • a hibás, vagy a lejárt élettartamú részeket selejtezi, majd ezeket újjal pótolja,
 • a tartályt nyomáspróbának veti alá,
 • a jelöletlen tartályokat selejtezi,
 • nyomáspróbának veti alá a biztonsági szelepet és a tűzoltó készülék mindazon szerelvényét, amely a működtetés során a nyomás által terhelt, és
 • a biztonsági szerelvényt (pl. biztonsági szelep) ellenőrzi, és szükség esetén beállítja vagy cseréli.

A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett készenlétben tartó a tűzoltó készülékekről nyilvántartási naplót vezet. A nyilvántartási napló tartalmazza

 • a készenlétben tartó nevét,
 • az ellenőrző vizsgálatot végző nevét,
 • a karbantartó személy vagy személyek nevét,
 • a tűzoltó készülék készenléti helyét, típusát, gyári számát,
 • a negyedéves vizsgálat elvégzésének dátumát hónap és nap szerint,
 • a javítás szükségességére való utalást,
 • a tűzoltó készülékkel kapcsolatos egyéb megjegyzéseket,
 • a vizsgálatot végző személy aláírását.

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÉLETTARTAMA ÉS A KARBANTARTÁSI IDŐKÖZÖK

A közép és a teljes körű karbantartási ciklusidők tűrési ideje 2 hónap.
Alapkarbantartásnak nincs tűrési ideje!

A tűzoltó készülék típusa

Alapkarban-
tartás

Közép-
karbantartás

Teljes körű karbantartás

A tűzoltó készülék élettartama

Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó

1 év

és 15 év

10 év

20 év

Törőszeges porral oltó

1 év

15 év

10 év

20 év

Gázzal oltó

1 év

10 év

20 év

Valamennyi szén-dioxiddal oltó

1 év

10 év

A vonatkozó műszaki követelmény szerint

Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével)

hat hónap

5 év

20 év, de legkésőbb 2014.12.31-ig