Tűzoltó készülékek ellenőrzése, hitelesítése

hgc

A létesítmények aktív tűzvédelmének alapja a tűzoltó készülék, amely készenlétben tartva gyorsan és hatékonyan alkalmazható.

A tűzoltó készülékek karbantartása, ellenőrzése illetve hitelesítése sokszor feledésbe merül. Megvesszük a készüléket, és úgy gondoljuk, hogy ezzel minden rendben is van. De egy nagyon fontos teendőről megfeledkeznek a készenlétben tartók. A készüléket megadott időközönként karban kell tartani, évente hitelesíteni. Ez azért is fontos, mert csak akkor lehetünk abban biztosak, hogy tűz esetén az adott készülék megfelelően és megbízhatóan fog működni.

Azt sose feledjük, hogy a tehergépjárműveken és a mezőgazdasági gépeken tartott készülékeket is karban kell tartani.

Tűzoltó készülék ellenőrzése, felülvizsgálata valamint karbantartása szakvizsgához kötött tevékenység.

Tűzoltó készülék éves (hitelesítését) ellenőrzését évente kötelezően végre kell hajtani illetve, melyet csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet, illetve a negyedéve szemle, melyet a készletben tartó cég is elvégezhet, melyet a készülék nyilvántartási naplóban aláírásával rögzíti.

Ezen az úgynevezett éves felülvizsgálaton, hitelesítésen kívül van még két típusú karbantartás is. Az egyik a közép, a másik a teljes karbantartás, melyek a készülék életkorától függ.

Ezeket a karbantartásokat a legegyszerűbben egy táblázat segítségével lehet szemléltetni.

Tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Készülék élettartama
Alap Közép Teljes
Porral, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
Törőszeges porral oltó 1 év 15 10 év 20 év
Gázzal oltó 1 év 10 év 20 év
Valamennyi szán-dioxiddal oltó 1 év 10 év A vonatkozó műszaki követelmények szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxoddal oltó kivétel) hat hónap 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

 

Alapkarbantartást, hitelesítést a helyszínen is el lehet végezni, azonban a közép illetve teljes karbantartást mindenképpen műhelyben kell elvégezni.

A tűzvédelmi hatóság a 259/2011 (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Két alapvető tétel, mely a vállalkozást érinti:

 • Tűzoltó készülékek készletben tartásának hiánya: 50.000.- / készülék
 • Tűzoltó készülék karbantartásának, hitelesítésének hiánya: 30.000.- / készülék

 

Karbantartásokról:

A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel megfelelőhelyre való felragasztása jelöli.

Ez a címke a következőket kell tartalmazza:

 • A „felülvizsgálva” szót
 • A karbantartás végző szervezet nevét és címét
 • A karbantartást végző személy aláírását
 • A karbantartás jellegét (alap/közép/teljes körű karbantartás, újratöltés)
 • A karbantartás dátumát (év/hónap/nap)
 • A következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év/hónap/nap), melynek németül és angolul is szerepelnie kell

Amennyiben a tűzoltó készülék nem javítható akkor a „SELEJT” felirattal kell ellátni, és erről írásban tájékoztatni kell a készletben tartót.

A részlegesen használt készüléket teljesen ki kell üríteni és a benne levő port, oltóanyagot le kell selejtezni.

Alapkarbantartás műveletei:

 • A tűzoltó készülék üzemszerű működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell jelző illetve biztonsági szerelvényeket.
 • Meg kell vizsgálni, hogy a készülék kifogástalan és biztonságos működését akadályozó horpadás, deformáció, korrózió vagy egyéb károsodás látható e.
 • Vizsgálni kell a tömlő és a lövőke állapotát és meg kell győződni arról, használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.
 • Ellenőrizni kell a készüléken található matrica olvashatóságát, megfelelő tartalmát és épségét.
 • A nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték előírtaktól eltér, akkor a gyártó által megadottak alapján kell eljárni. A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.

Középkarbantartás műveletei:

 • Ellenőrizni kell a nyomásjelző működőképességét.
 • Ki kell üríteni teljesen a tűzoltó készüléket.
 • Oltóanyag megvizsgálása.
 • Meg kell vizsgálni a záró szerelvényeket, az elsütő fej szerelvényt, a nyomásmérő és jelző eszközöket, a tömlő és a pisztoly szerelvényt a korrózió és a sérülések megállapítása végett.
 • Ellenőrizni kell a nyomástartó tartály belsejét, legfőképp a korróziós nyomokra, valamint a bevonat épségét és a hegesztési varratok állapotát.
 • Megvizsgál minden záró elemet, a csatlakozók menetét alak és méret szempontjából is.
 • Ellenőrizni kell a felszálló csövet.

A középkarbantartás magába foglalja az alapkarbantartás összes tevékenységét.

Az ellenőrzés végeztével a karbantartó a tűzoltó készüléket megtölti a megfelelő mennyiségű oltóanyaggal illetve hajtóanyaggal.

Teljes körű karbantartás:

 • A meghibásodott vagy lejárt élettartamú részeket selejtezni kell majd újjal kell pótolni.
 • A tartályt nyomáspróbáztatni kell az előírt nyomással.
 • Az azonosíthatatlan, jelöletlen tartályokat selejtezni kell.
 • Minden olyan szerelvényt, mely a készüléken nyomás alatt terhelt, nyomáspróbáztatni kell.
 • A biztonsági szerelvényt ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni.

A teljes körű karbantartás magába foglalja a középkarbantartásnak és az alapkarbantartásnak a műveleteit.

A karbantartás végeztével a készüléket megtölti a megfelelő mennyiségű oltóanyaggal illetve hajtóanyaggal.

A tűzvédelmi szabályzatra kötelezett készleten tartott tűzoltó készülékekről nyilvántartási naplót kell vezetni, melyet a tűzvédelmi szabályzathoz kell csatolva tartani.

A nyilvántartási naplónak a következőket kell tartalmaznia:

 • A készenlétben tartó nevét és címét.
 • Az ellenőrző vizsgálatot végző nevét és címét.
 • A karbantartást végző személy/ek nevét és azonosítóját.
 • A készülékek készenléti helyét, típusát, oltási teljesítményét, gyártási idejét illetve gyártási számát.
 • A közép illetve teljes körű karbantartásnak idejét.
 • A negyedéves ellenőrzés dátumát (hónap/nap).
 • A javítás szükségességére való utalást.
 • Egyéb megjegyzéseket.
 • A vizsgálatot végző személy aláírását.

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály