Tűzvédelmi és munkavédelmi táblák és jelzések

 

tuzoltokeszulekA munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet írja elő.

Adott munkakörök illetve létesítmények veszélyességi besorolása szerint figyelmeztető és biztonsági jelzések használata szükséges. A jogszabályi előírások határozzák meg a figyelmeztető jelek és táblák kihelyezésének követelményét, melyet szakember végezhet el.

Biztonsági és egészségvédelmi jelzés (továbbiakban: biztonsági jelzés): meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) emberi testmozgás útján adott olyan információ, amely – egyéb munkavédelmi követelmények teljesülése mellett – lehetővé teszi, hogy a munkát végző személyek és a munkavégzés hatáskörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat.

A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy munkavállaló a biztonsági jelzések elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a biztonsági illetve figyelmeztető jelek és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kötelezettségeket elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt ismerje.

Az állandó jelzéseket tartósan, nehezen eltávolítható módon kell kihelyezni. A hasonló információtartalmú biztonsági jelzések esetén választani lehet a biztonsági szín és jelzőtábla között, a botlás vagy lezuhanás veszélyének jelzéséhez; valamint a világító jel, hangjel és szóbeli kommunikáció között. A különböző biztonsági jelzések szükség esetén természetesen együttesen is alkalmazhatók.

Mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelzés az adott környezetben jól felismerhető legyen. Ezért kerülni kell:

  • túl sok biztonsági jelzés egymáshoz közeli elhelyezését;
  • két összetéveszthető világító jel egyidejű alkalmazását;
  • világító jel alkalmazását hasonló fényforrás közelében;
  • két hangjel egyidejű alkalmazását;
  • hangjelzés alkalmazását túl erős környezeti zajban.

A jelzőtábla a környezeti körülményeknek megfelelő, ütésálló és időjárási hatásoknak ellenálló anyagból készüljön. A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarásmentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén pedig annak közvetlen közelében.

A jelzőtáblák meglétét és folyamatos felülvizsgálatát a munkavédelmi felügyelő illetve a katasztrófa védelem ellenőrizheti.

A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarásmentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén pedig annak közvetlen közelében. Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, fluoreszcens festékeket, fényvisszaverő anyagot vagy mesterséges világítást kell alkalmazni. A jelzőtáblát el kell távolítani, amint a körülmények megváltozása a használatát szükségtelenné teszi.

A biztonsági jel és a jelzést adó eszköz rendszeres karbantartásáról és szükség esetén felújításáról a működőképesség megőrzése érdekében gondoskodni kell.

Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradás ne okozzon működésképtelenséget. A világító, illetve hangjel működésbe lépése azt jelzi, hogy a jelentésének megfelelő tevékenységet meg kell kezdeni. A jelet mindaddig működtetni kell, amíg a tevékenység szükséges. A világító és a hangjelző eszközt a működtetését követően azonnal ismét működőképes állapotba kell hozni.

A világító jel és a hangjelző eszköz kifogástalan működését és hatásosságát rendszeresen ellenőrizni kell.

Ha az érintett munkavállalók hallása vagy látása korlátozott (pl. egyéni védőeszköz viselése miatt), a biztonsági jelzés megválasztásakor és alkalmazásakor ezt figyelembe kell venni.

A kizárólag tűzvédelmi rendeltetésű eszközöket és berendezéseket, illetve tárolóhelyüket az elhelyezésükre utaló táblával, vörös színnel kell jelölni. A vörös jelzés felületének elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a tűzvédelmi eszköz vagy berendezés könnyen felismerhető legyen.

Azokat a helyeket, ahol a munkavállalót vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodót akadályba ütközésnek, tárgyak vagy személyek esésének veszélye fenyegeti, váltakozó fekete-sárga vagy vörös-fehér csíkozással kell jelezni.

A jelzés méreteinek az akadály vagy a veszélyes hely kiterjedéséhez kell igazodnia.

A sárga-fekete vagy vörös-fehér csíkoknak 45°-os szögben kell elhelyezkedniük és körülbelül azonos szélességűnek kell lenniük.

Van-e pénzbírság, ha nem helyeztem ki a megfelelő piktogramokat?

Igen, ugyanis hatósági ellenőrzés, baleseti felelősség megállapításánál (Munkavédelmi Hatóság, Katasztrófavédelem, OEP) a hiányzó jelöléseket pénzbírsággal sújthatják, valamint súlyosabb esetben részlegesen, vagy teljes egészében megtilthatják a munkavégzést.

Kérjen ajánlatot!

Jogszabály