Vízhozam mérés

Egy esetlegesen bekövetkezett tűzeset során a tűzoltóság vagy a létesítményben dolgozó személyzet csak akkor tudja a leghatékonyabban elvégezni a tűzoltási munkát, ha a megfelelő mennyiségű oltóvíz rendelkezésre áll az oltás során.

A használatba vétel előtt illetve éves jelleggel ennek igazolása céljából vízhozam mérést (átfolyási mérést) szükséges elvégezni a tűzcsapokon.

A telephelyen kívüli tűzcsapok megfelelő működéséért a Vízművek felelnek, tehát ezeken csak a használatbavételi eljárás alkalmával szükséges elvégezni a mérést.

A vízhozam mérést, ha a gazdálkodó szervezet létesítményeiben tűzcsap található, akkor azt évente szükséges elvégezni.

Használatbavételi eljárás során a vízhozam mérés a kérelem benyújtási időpontjától legfeljebb hat hónappal korábban lehet.

Ezt a mérést, csak a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára szóló érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és hitelesített mérőműszerrel rendelkező személy végezheti el.

Jogszabályi háttér:

Föld feletti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (2) i)

„A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi. A tűzcsapok kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy tűzcsap vízhozamát.”

Földalatti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (6) d)

„A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát.”

Fali tűzcsapok esetén, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 270. § (7)

„A fali tűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”

A vízhozam mérés általános előírásai:

  • A vízhozam mérést megelőzően a tűzcsap megnyitásával a tűzcsapot a tiszta víz megjelenéséig öblíteni kell és csak ezután kezdhető meg a vízhozam mérés.
  • A földalatti és a földfeletti tűzcsapoknál a tűzcsapban mérhető statikus nyomást meg kell mérni.
  • Földalatti tűzcsap esetén a tűzcsapra állványcsövet szerelünk, és annak csonkjain végezzük a mérést, földfeletti tűzcsap esetén közvetlenül a tűzcsap csonkjain mérjük a vízhozamot. Mindkét csonkon, egyidejűleg mérjük a vízszállítást, és a mérés alatt leolvassuk a pillanatnyi nyomás értékét is. Egyidejű mérés esetén, a két csonkon mért vízhozam értékek összegét kell a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra feljegyezni.
  • A vízhozam méréskor az OTSZ előírása szerinti egyéb adatokat is fel kell jegyezni a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra.
  • Téli, fagyveszélyes időszakban a közlekedés biztonságát szem előtt tartva kell a mérést végrehajtani (felfagyás, csúszásveszély)!
  • A méréskor a szerelési, munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat és a közúti munkavégzés szabályait be kell tartani!

 

Legfelső padlószint magassága

Legfeljebb 14 m

14 m-nél magasabb, és legfeljebb 30 m

30 m-nél magasabb

Az építmény megnevezése

Egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsap

  Egyidejűség Vízhozam Egyidejűség Vízhozam Egyidejűség Vízhozam
Lakóépület 2 150 2 200
Igazgatási, iroda- és oktatási épület 1 80 2 150 4 200
Egészségügyi, szociális intézmények, szállás épületek 2 100 3 150 4 200
Egyéb közösségi épületek 2 150 3 200 4 200
Ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló épületek 2 150 3 150 4 200

Vízhozamot liter/perc/tűzcsap kell érteni!